แบบตึก อาคารสูง ป่าไม้ ป่าปูน ป่าเดียวกัน

1 เม.ย.

แบบตึก อาคารสูง

สร้างป่าในแบบฉบับคนเมือง

ตึก คอนโดมิเนียม หรืออาคารสูงๆนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ ที่อาจทำลายทรัพยากรธรรมชาติไปจำนวนมาก การสร้างตึกสูง อาจต้องใช้ทั้งแรงงานคน แรงงานเครื่องจักรกล รวมถึงวัสดุก่อสร้างมูลค่ามหาศาล ทั้งนี้ จะเป็นการดียิ่ง หากสถาปนิกและผู้รับเหมา หรือ เจ้าของโครงการมีสามัญสำนึกในการหันหลังกลับมาดูธรรมชาติกันสักนิด เพื่อความอยู่รอด อย่างยั่งยืน สำหรับอาคารในตัวอย่างนี้ เป็นแบบฉบับของการสร้างตึกสูงที่คำนึงถึงธรรมชาติ ออกแบบโดย ทีมงานสถาปนิก Vo Trong Nghia Co., Ltd พวก เขามีอุดมการณ์ในการออกแบบสิ่งก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสมอ ทุกชั้นของอาคาร จะมีระเบียงไว้สำหรับปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบอาคาร ลักษณะภายในอาคาร ออกแบบมาเพื่อการประหยัดพลังงาน เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้อากาศถ่ายเทอย่างหมุนเวียน จะทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าไปได้ปริมาณมาก สำหรับบทความนี้ “Buy-home” หวังเพียงว่า เมื่อคุณผู้อ่านจะสร้างบ้านใหม่ ไม่ว่าหลังเล็กหรือหลังใหญ่ ให้หันกลับมองสู่ธรรมชาติกัน ช่วยกันรณรงค์ สร้างบ้านในแบบฉบับ Eco Home เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนสืบไป

Image

Advertisements
%d bloggers like this: